CoinBurp là gì? BURN Token là gì? What is CoinBurp? What is a BURN Token?

Liquidity Mining

By Liquidity MiningFinance

0
19
2
CoinBurp là gì? BURN Token là gì?
Translated by GoogleShow original (vi)
2018, ra mắt CoinBurp.com, sàn giao dịch này cũng nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Anh và Châu Âu. 2021 CoinBurp công bố triển khai CoinBurp Wallet – Ví NFT/Fiat đầu tiên trên thế giới kết nối thế giới tài chính tập trung và phi tập trung một cách tiện lợi nhất. Dự án này đang có được sự quan tâm rất lớn từ giới các nhà đầu tư tiền kỹ thuật số. https://liquiditymining.blog/coinburp-burp/ https://www.magcloud.com/browse/issue/1974263 #liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft
2018, launching CoinBurp.com, this exchange is also quickly becoming one of the fastest growing cryptocurrency trading platforms in the UK and Europe. 2021 CoinBurp announces the deployment of CoinBurp Wallet - the world's first NFT / Fiat wallet to connect the world of centralized and decentralized finance in the most convenient way. This project is gaining great interest from crypto investors. https://liquiditymining.blog/coinburp-burp/ https://www.magcloud.com/browse/issue/1974263 #liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft
Default avatar
Please login first.