CSS 求職小遊戲

By郭勇志
鄉下種田工程師
以前上設計課做的小遊戲,請用手機玩 BJ4 設計大神請多包涵 按下方連結開始 https://thinklikes.github.io/index.html#start 應該不會再更新了,因為太累了QQ
郭勇志
Published: November 22, 2019
HTML
CSS
More from 郭勇志
天氣小幫手
Laradock 啟用的快捷指令
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.