Desaign dan illustrator Karakter

ByBagas satriya
Design graphic
illustrasiku salah satunya yang menurutku cantik ahaha
Published: August 10, 2021
Tools
photoshopphotoshop
imut flat sederhana lucu
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.