Design for injured Dog

By莊秉森
senior industrial designer
Design for injured Dog
莊秉森
Published: January 24, 2021
莊秉森
Đã cập nhật a few seconds ago

Dear sir if you do like to hire me to do some project, I will send the whole portifolio to your email Please feel free to contact me [email protected] Sincerely, Vincent

More from 莊秉森
Panther 100
Portifolio
Ajustable Table Controls
illustrator MOTOR
Swing Gate Opener
Ajustable Table Controls
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.