design of visual space

By張祐瑄
視覺設計師
展場設計 櫥窗設計 pop up store
張祐瑄
Published: December 18, 2019
More from 張祐瑄
CIS設計
作品集連結
visual design
陳庭詩周邊商品延伸
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.