Diaspora

ByAneesh Melkot
Full Stack Developer
A social network for Venezuelan Immigrants to connect with each other, find places of interest and things to do in their new city.
Published: September 07, 2021
Tools
laravellaravel
More from Aneesh Melkot
Nimblebuy
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.