DL股價預測

By張舒萍
研究計畫助理 @ 科技部
利用深度學習模型,以股票技術面、新聞情緒等為因子推測股價。
張舒萍
Published: July 23, 2021
Tools
pythonpython
More from 張舒萍
python文字探勘-政府新聞分析
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.