DM設計製作

ByKaya Hou
日中自由譯者 @ 自由接案 / 春天出版有限公司
依照顧客需求協助製作DM 配合修改並製作印刷檔案
Kaya Hou
Published: August 22, 2021
Tools
illustratorillustrator
More from Kaya Hou
影片相關作品
拼豆作品集
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.