Đồng hồ dây kim loại có thay dây da được không?

Nhiều người sở hữu những chiếc đồng hồ có dây đeo kim loại nhưng sau đó, họ lại muốn đổi chất liệu dây cho cỗ máy thời gian của mình.
Published: January 14, 2022
watch
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.