easyGo

By翁志偉
iOS Developer
以天天遊的旅遊型態為構想開發的,小羽旅遊app。 實作出 帳號密碼註冊、Email登入、Facebook登入、串接網路上旅行社自定義行程、報名資料回傳..等功能 Firebase、Facebook -SDK(Sing-up 、Sing-in) Airtable-API(GET、POST、DELETE) willConnectTo session
翁志偉
Published: August 06, 2021
Tools
swiftswift
Developer
ios
More from 翁志偉
MoneyBook記帳App
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.