EDM-懷舊復古趴

By段景芸
應屆畢業生
社團為迎新舉辦的童年懷舊零食活動,畫了經典零食人物乖乖、香菇肉麵、蚵阿煎洋芋片一起玩大富翁的熱鬧場景。
段景芸
Published: August 07, 2020
photoshop
More from 段景芸
Banner
活動Banner
主視覺設計-畢業製作
展場設計
標準字設計
識別證-ID卡設計
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.