Facebook UI

By陳馨右
音響評論員、雜誌編輯、採訪編輯 @ 普洛文化有限公司
透過tailwindcss,仿照FB刻一個主頁畫面,並用webpack打包專案
陳馨右
Published: August 19, 2021
Tools
githubgithub
notionnotion
webpackwebpack
Webpack
Tailwindcss
More from 陳馨右
雜誌文章
Bowers & Wilkins直營門市門面照
Alphitter ( Twitter Clone )
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.