Facilitacija na javnoj debati "Zaštita prava žena"

Facilitatorka na javnoj debari "Zaštita prava žena" koja je organizovana u okviru projekta “Diskriminacija žena u radnom pravu” u Narodnoj biblioteci u Boru koju je organizovala NVO Alternativa Bor (april 2014. godine).
Published: July 17, 2020
More from Nevena Nikolić
Predstava povodom dana Tehničke škole u Boru
2. Regionalna konferencija u Zagrebu
Studijska poseta (Hemijsko-medicinska škola)
3. Regionalna konferencija u Sarajevu
Studijska poseta (Gimanazija "Svetozar Marković")
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.