Fanta 芬達橘子汽水

By蘇士勛
衛生企劃人員 @ 新北市衛生局
利用芬達汽水玻璃瓶結合水果帶出汽水的新鮮感、果汁感,使人產生酸甜食慾感,吸引人們購買。
蘇士勛
Published: January 06, 2020
Poster
Graphic Design
Advertising
More from 蘇士勛
Fit For Age 新北動健康 CIS
SweetRing 交友軟體
Black Hole 黑洞
Block Chain 區塊鏈創新應用共創工坊
Ant Man 蟻人
自白肌
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.