Firebee

By陳力維
Ios工程師 @ 麗輝物聯
使用ble技術將燈及外部設備加入控制 專案主體為oc部分混用swift,團隊開發
陳力維
Published: September 07, 2021
Tools
swiftswift
ble
object-c
swift
More from 陳力維
GraphicMap
Endo Base
升學王
小學王
富邦Fungroup
國際訂房APP
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.