GAME遊戲專案_官人!後宮這樣玩APP

By黃立宏
營運總監 @ 香港商智遊在線股份有限公司台灣分公司
1.遊戲發行策畫與執行 2.異業合作洽談 3.實體活動規劃 4.各項遊戲營運 5.遊戲數據分析 6.海外遊戲廣告投放執行 7.相關產品之社群網絡經營、各式相關網路議題操作
黃立宏
Published: April 26, 2021
+APP
+marketing
+project management
More from 黃立宏
2017 新北市萬金石國際馬拉松 官方網站
KKPLAY_千奇百怪大冒險APP
2017 WBC世界棒球經典賽 中華隊官方網站
YUKUYUKU 台灣Yuku旅遊生活網_JP
遊戲專案_IGS三國戰紀Web
2017 中華職棒明星賽 官方網站
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.