GONNA共樂遊 系列菜單設計

By顏盈恩
視覺設計 @ 設計接案
本作品為任職於雄獅集團期間所設計 範圍從2020.07-2021.05期間的活動廣告、季節菜單、看板,到點菜單、年度菜單排版等設計內容
顏盈恩
Published: August 02, 2021
Tools
photoshopphotoshop
illustratorillustrator
食物
平面設計
菜單設計
Menu
More from 顏盈恩
新楹資訊 品牌設計
L.A.B.:2018成大雙²年展-科技與藝術
打開台北 ‧ 打開雄獅
LTL法國海洋深層水系列面膜 包裝設計
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.