Google Ads提案與實作

By胡軒慈
市場行銷企劃
實際操作Google Ads,成功向悅爾團服提案,拿到3,000元廣告預算。藉由廣告優化,單週總點擊量超過上個月份的2倍、單一群組CPC下降4元、曝光量上升7倍 完整企劃: https://reurl.cc/oLGq93
胡軒慈
Published: July 31, 2020
Google Ads
More from 胡軒慈
玖大秘境 NINE MYSTERY
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.