Hahow Front-end Web Lecture Practice

By張鈞賀
大學生
課程名稱: 從入門到業界實戰 - UI / UX 前端網頁設計 較完整的學習成果在 CodePen: https://codepen.io/collection/BNjMEL
張鈞賀
Published: September 14, 2021
Tools
bootstrapbootstrap
html5html5
front-end
UI/UX
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.