HandsUP直播購物平台App

By魏秀玲
UI/Web Designer
HandsUP買家App,介面設計,流程設計,設計規範制定,設計風格設定,協作管理 https://apps.apple.com/tw/app/handsup-%E5%85%A8%E5%8F%B0%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%9B%B4%E6%92%AD%E8%B3%BC%E7%89%A9%E5%B9%B3%E5%8F%B0/id1501796465
魏秀玲
Published: August 09, 2020
Overflow
Sketch
Zeplin
More from 魏秀玲
HandsUP直播App & 後台
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.