Hometown 商城

By許誌詠
人生只學一點東西,太浪費。
Python 、Framework-Django、Mysql、Javascript/ES6、Jquery
許誌詠
Published: August 09, 2021
Tools
jqueryjquery
javascriptjavascript
mysqlmysql
pythonpython
djangodjango
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.