Illustration

ByWu Hsin Yun
平面設計師
〈Mr. Introspection & Mrs. Anger〉 〈自我反省先生與生氣小姐〉 描述一對可愛的夫妻,即使每天吵架,還是互相喜愛著對方。
Published: December 04, 2019
Photoshop
Illustration
illustrator
More from Wu Hsin Yun
Bauhaus Design
參與 2018 台北設計獎·視覺傳達設計類
入圍 2016 亞洲區插畫年鑑計畫
Illustration
參與2018年Y-Milk未來牛奶平台包裝設計大賽
入圍 2017 第四屆上海·亞洲平面海報設計雙年展
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.