illustrator 練習作品

By戴語瑭
前端工程師
1. 鯉魚旗 2. 橄欖油系列商標 3. 花 4. nico
戴語瑭
Published: September 01, 2021
Tools
illustratorillustrator
illustrator
More from 戴語瑭
切水果
猜猜我是誰 — 卡牌配對遊戲
打字機
龜兔賽跑時鐘
番茄鐘切版
Photoshop 練習作品
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.