Indesign_宣傳DM_單頁單面練習_建商建築

By畢楚緯
營運專員
Indesign_宣傳DM_單頁單面練習_建商建築 此為練習作品 非真正商業所使用
畢楚緯
Published: August 04, 2020
InDesign
photoshop
More from 畢楚緯
Banner設計練習_4_無界線_
banner_02_食品_寵物飼料_下半部
大學時期_熱音社海報設計
Banner設計練習_2x4_矩形
海報pop設計練習_2
banner_02_食品_寵物飼料_上半部
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.