Instagram Clone

Bytom tung
iOS Camp 學員 @ 好想工作室
以 Firebase 為資料庫模仿 Instagram app,實現註冊登入、檢視文章、發佈貼文、留言按讚、追蹤他人、通知訊息及儲存貼文...等功能。 操作影片:https://youtu.be/cYMdJwV-LrE
tom tung
Published: July 24, 2021
Tools
swiftswift
More from tom tung
Chat Room
Weather App
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.