iNuitrition

ByHUA YU TSENG
iOS Developer
https://apps.apple.com/tw/app/營養成分/id1222484276 Lite App for nutrition search Develop in Swift, and available on app store.
Published: November 05, 2019
Swift
More from HUA YU TSENG
Style Figure
TeleMedicinePatient
self-care
Hanks
SmartSpeaker
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.