Jalan-Jalan Motret

ByMuhamad Ikhsan Hafidzin
Fresh Graduate
Foto di ambil tanpa di rencanakan di obyek wisata taman sari Yogyakarta. Foto ini mengabadikan manusia yang sedang "menikmati" buku di sudut jendela gedung.
Published: September 15, 2021
More from Muhamad Ikhsan Hafidzin
Jalan-Jalan Motret
Rindu Ketinggian
Yogyakarta
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.