KAGE

By吳采庭
視頻、動態圖像設計師
這是我的專題製作,是個女孩拿起玩具後開啟在影子世界冒險的動畫
吳采庭
Published: July 01, 2021
DRAWING
2D
ANIMATION
CSP
More from 吳采庭
SUBKARMA實習
北城之都—魔幻公車之旅
ELECTRICK
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.