【TVC廣告發想&腳本撰寫】KFC 英倫太妃酥蛋撻 - 上市影片

By陳冠蓉
Marketing @ Miniware美國環保設計品牌-天然寶貝兒童學習餐具
2018年聖誕檔期,KFC推出太妃口味的蛋撻,產品命名為「英倫太妃酥蛋撻」,影片視覺也沿用英倫聖誕調性,讓2018年末的冷,被醇濃太妃醬和層層香酥的葡式蛋撻給療癒。 影片連結: https://www.youtube.com/watch?v=5Xc1sNxPLco
陳冠蓉
Published: January 03, 2020
Marketing
TV
copywriter
Copywriting
Advertising
More from 陳冠蓉
行銷企劃活動
【汽車活動發想】給女生的旅行車活動 - VOLVO V60 Woman Campaign
【汽車文案】VOLVO V60 Launch
【長文案】南山產險平面稿文案
【Social Post】漂亮的女人很難追,有車的女人更難追
【KKBOX 歌單文案】-VOLVO XC40
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.