Life Keeper Smart health wristband

Bysindy528su
Web & UI/UX Designer
健康是現代人越來越注重的一環。Life Keeper 健康手環,提供基本健康監控,預約掛號、回診、即時診間叫號以及用藥提醒。 面對特殊疾病串連政府警示統,即時醫療諮詢服務及警示通報,讓您好安心。
sindy528su
Published: March 18, 2021
photoshop
Adobe XD
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.