LINE Pay整合行銷-電商案例

By周永富
Martech/商務開發/數位整合行銷
規劃LINE Pay點數行銷整合方案,協助電商客戶提升客單增加業績清庫存 https://www.facebook.com/afurich
周永富
Published: March 23, 2021
數位媒體
數位行銷
提升客單價
增加業績
點數行銷
金融科技
line pay
整合行銷
電商行銷
powerpoint
excel
word
More from 周永富
區塊鏈整合行銷規劃
LINE Pay整合行銷專案
禾聯集團-OTT新媒體平台整合計畫
雲端陳列架整合專案
文創品牌數位轉型規劃
農心拉麵-全省711絕殺第二件六折再送LINE Points
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.