Lip Sync Battle 文宣

By曾怡文 Yi-Wen Tseng
Event Management
音樂對嘴活動文案設計, 同為活動行前通知函的EDM
Published: July 27, 2020
photoshop
More from 曾怡文 Yi-Wen Tseng
Lip Sync Battle
夏天去海邊
例行公事
chihuahua or muffin?
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.