Lip Sync Battle

By曾怡文 Yi-Wen Tseng
Event Management
Lip Sync Battle 活動Logo設計
Published: July 27, 2020
photoshop
More from 曾怡文 Yi-Wen Tseng
Lip Sync Battle 文宣
夏天去海邊
例行公事
chihuahua or muffin?
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.