LTL法國海洋深層水系列面膜 包裝設計

By顏盈恩
視覺設計 @ 設計接案
本作品為任職於雄獅集團期間設計
顏盈恩
Published: August 02, 2021
Tools
photoshopphotoshop
illustratorillustrator
包裝設計
平面設計
面膜
More from 顏盈恩
新楹資訊 品牌設計
L.A.B.:2018成大雙²年展-科技與藝術
GONNA共樂遊 系列菜單設計
打開台北 ‧ 打開雄獅
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.