Luxgen 汽車展示

By黃奕揚
遊戲開發 @ 傳奇海圖 Chart of Lengend | PC平台遊戲開發計畫
模型、場景、材質設定 燈光、攝影機動畫設定
黃奕揚
Published: November 07, 2019
More from 黃奕揚
Unreal Engine 4 遊戲開發
Game Asset Design
遊戲內部功能開發
Unreal Engine 4 動畫展示
Game Asset Design
Game Asset Design
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.