M17 ENTERTAINMENT

ByKris Chen
行銷副理 @ 依德科技股份有限公司
官網視覺設計 前端 UI 設計 後臺客製化建置 多國語系系統 RWD 響應式設計
Kris Chen
Published: December 03, 2019
網站規劃
專案管理
客製化
企業官網
RWD
More from Kris Chen
台新 Richart 資訊展互動遊戲
Coca Cola
SYM-DJ GAME
高纖輕飲蔬果汁-TVC 電視廣告
Nespresso-廣告影片
ABSOLUT
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.