Mobile Open Platform Conference

By黃亦涵
UI/UX Designer
濁水溪以南最大開發者年會,在此負責網站 UI 設計,並遠端與 UX、front-end 團隊合作 進入網站:https://mopcon.org/2019/
黃亦涵
Published: December 23, 2019
UI
高雄
活動
網站
HTML/CSS
UI/UXDesign
More from 黃亦涵
2030 臺灣普拉斯
社會創新平台
Nasrio 拾光網路
GRIFFIN EMBLEM 神獅腕錶 - 台灣總代理 行銷頁面
浩建築師事務所
蘇黎世大學 - 臺灣代辦平台
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.