PCB製作暑期課程講師

By洪禎甫
電機工程師 @ 浩洋企業有限公司
此專案為在大學期間擔任暑期講師時所製作的教材,專案目的是指導學生從PCB layout到電路板雕刻及焊接,並撰寫簡單程式執行,其成品為倒數計時器。
洪禎甫
Published: August 18, 2021
Altium Designer
More from 洪禎甫
以藍牙4.0模組一對多通訊為基礎之環境感測系統設計
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.