PChome Web Redesign

By王建凱
UX 產品企劃專員 @ icash 愛金卡股份有限公司
重新規劃網頁設計及資訊架構,並優化視覺與顏色表現。
王建凱
Published: August 19, 2021
Tools
figmafigma
Redesign
UI/UX
UX
UI
More from 王建凱
德怡家居 Landing Page UI Design
MOMO 登入頁 Redesign
Blink App Redesign
旅行趣 App Design
Wewash App Design
全新轉帳體驗設計
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.