PEPPER'S 9週年生日陳列設計

By楊珮英 Yris Yang
平面設計師
【插畫/陳列設計】 https://yris0127.wixsite.com/yris-works/visual-presentation
Published: January 15, 2020
Tools
photoshopphotoshop
illustratorillustrator
VM
VisualMerchandising
插畫設計
陳列設計
Photoshop
Illustrator
More from 楊珮英 Yris Yang
Website
Key Visual
PEANUTS授權商品設計-鞋子
PEANUTS授權商品設計-襪子
新竹巨城PEANUTS店櫃視覺
聖誕、新年主題陳列
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.