Petizen寵物訓練IOT應用

By游辰欣
國立政治大學 韓文系 大四
透過手機藍牙連線自動餵食器,APP模擬真實響片,搭配線上教學課程與社群平台,讓飼主在家也能夠完成基礎的寵物訓練,並且為毛小孩建立個人社群平台,與其他飼主交流,開創人與寵物互動的更多可能。
游辰欣
Published: August 01, 2021
Tools
androidandroid
課堂專案
iot
app inventor
arduino
More from 游辰欣
Daily UI
政大選課系統redesign
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.