Photoshop 节日海报

ByCheng Ka Yu
平面設計師
Photoshop 节日海报圣诞节 半临摹+手画
Published: August 02, 2021
Tools
photoshopphotoshop
More from Cheng Ka Yu
厚涂 & 合成插画
人物设计
Illustrator海报
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.