PigSavior 救世豬

ByRay.Hong
網頁前端工程師
為碩論的實際開發作品,名稱取自諧音「就是豬」,是一款輔助國小學童學習數學的 RPG 遊戲式學習應用程式。經實際走訪國小於課堂中帶領學童使用,對比傳統式簡報教學,透過問卷填寫與學童自發性回饋得到此應用程式能夠確實有效提高學習動機的結論與佐證數據。
Ray.Hong
Published: August 03, 2021
Tools
phpphp
css3css3
html5html5
javascriptjavascript
csharpcsharp
unityunity
遊戲設計
遊戲式學習
數位學習
More from Ray.Hong
Just Fun
What to Eat Later
Pigdom
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.