Plant Website

By邱兆暉
Product / UIUX Designer
Try to design the plant website of my mind in 2 hrs.
邱兆暉
Published: September 14, 2021
Tools
figmafigma
design
ui
website
More from 邱兆暉
Redesign APP
Website Design | Bank&Building
Design Challenge
Website Design | Second-Hand
Draw it
Wallet
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.