podcast 丹丹說

By黃丹楓
影像後製包裝設計師
分享我的生活、喜歡的電視劇、小說...等 https://open.spotify.com/show/3ZbVyTpHqrMR8qntLXHTAl
黃丹楓
Published: January 02, 2021
+audition
photoshop
illustrator
More from 黃丹楓
自製節目-向左走向右走
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.