Project 3

行銷專案、文案寫手,如產品開箱文、店家業配文(義美、新東陽、老豆花2.0、海瑞貢丸、給你咖啡食肆、佐芙藝術美甲、功夫茶、愛摩爾商城、澤豐國際)
涂爾優
Published: September 14, 2021
More from 涂爾優
23億專標案
採購E化整合作業系統建置
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.