PS練習作品_03

ByNaiyu
行銷企劃 @ 摩帝企業有限公司
純PS練習作品03_透過真實場景與幾何素材的結合,營造出第四維空間感
Naiyu
Published: December 07, 2019
powerpoint
illustrator
More from Naiyu
PS練習作品_05
PS練習作品_04
PS練習_01
PS練習作品_06
2020海報設計
PS練習_02
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.