PS練習作品_04

ByNaiyu
行銷企劃 @ 摩帝企業有限公司
將城市、山脈透過PS調成冰天動地的感覺,再將其合成至杯中。此感覺可用於產品想帶給消費者勁涼的感覺。
Naiyu
Published: December 07, 2019
illustrator
photoshop
More from Naiyu
PS練習作品_05
PS練習_01
PS練習作品_03
PS練習作品_06
2020海報設計
PS練習_02
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.