Resume

ByYASMINE EO 楊詩敏
平面設計 / 品牌行銷
楊詩敏個人履歷 Yasmine Eo resume
Published: September 01, 2021
More from YASMINE EO 楊詩敏
楊詩敏作品集
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.