Rindu Ketinggian

ByMuhamad Ikhsan Hafidzin
Fresh Graduate
Sebuah pendakian dengan segala cerita dan momen berbau rindu.
Published: September 15, 2021
Tools
linkedinlinkedin
More from Muhamad Ikhsan Hafidzin
Jalan-Jalan Motret
Jalan-Jalan Motret
Yogyakarta
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.